Home
logo
FUNDACJA   | Władze Fundacji
 

Zarząd Fundacji

 

Aneta Kamińska – Prezes

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Praca pt. „(Re)konstrukcje muzeum w kulturze współczesnej. Studium socjopedagogiczne” napisana pod kierunkiem dr. hab. Agnieszki Gromkowskiej-Melosik na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Od roku 2004 pracownik Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, na stanowisku główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy. Koordynator około siedemdziesięciu projektów finansowanych ze środków unijnych, dotacji ministerialnych, samorządowych oraz fundacji, zarówno inwestycyjnych (m.in. „Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze”, remont i adaptacja piwnic na „Muzeum Wina” i „Muzeum Dawnych Tortur”), jak i edukacyjnych, badawczych, wydawniczych, ekspozycyjnych oraz konserwatorskich.

 

dr Stanisław Kowalski – członek Zarządu

Historyk sztuki, znawca urbanistyki i zabytkowej architektury. Wieloletni Wojewódzki Konserwator Zabytków, dyrektor Muzeum w Międzyrzeczu oraz zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Dzięki jego staraniom udało się uratować wiele cennych obiektów w województwie, przeznaczonych do likwidacji. Autor licznych artykułów, znaczących prac zbiorowych oraz książek, m.in. „Monografia Gubina po 1954 roku”, „Zabytki Środkowego Nadodrza”, „Zabytki Województwa Lubuskiego”, „Miasta Środkowego Nadodrza”, „Zabytki architektury Środkowego Nadodrza”, „Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej” (współautorstwo z Józefem Pilchem). Za swoją pracę został wyróżniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotą odznaką „Zasłużony kulturze – Gloria Artis” oraz nagrodą „Studiów Zielonogórskich”. Honorowy obywatel Kożuchowa.

 

Inż. Artur Krupka – członek Zarządu

 

 

Rada Fundacji

 

Wojciech Kozłowski

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1983). W latach 1985-90 współprowadził galerię "po", współorganizował Biennale Sztuki Nowej. Od 1992 wykładowca w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, od 1998 dyrektor galerii BWA w Zielonej Górze. Kurator i krytyk sztuki, członek sekcji polskiej AICA.

 

Dorota Krupka

 

 

Grzegorz Doszel

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego – Wydziału Mechanicznego oraz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Zarządzania Biznesem. Przez wiele lat związany  zawodowo z największymi na świecie firmami farmaceutycznymi. Założył, a następnie pełnił funkcję dyrektora przychodni lekarskiej. W 2010 r.  wybrany na Wójta Gminy Bojadła. Społecznie udziela się w: Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Wodna Kraina” – Prezes, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” – Wiceprezes, Zarządzie Gminnym Ochotniczych Staży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – Prezes, Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych „Od Obry do Odry” – Członek Zarządu, Związku Międzygminnym „Eko Przyszłość” – współzałożyciel i Członek Komisji Rewizyjnej. Od 19 lat  należy do Koła Łowieckiego „Jeleń” Bojadła, w którym pełnił funkcje Członka Komisji Rewizyjnej i Członka Zarządu (Skarbnika). Dba o rozwój lokalnej społeczności poprzez pielęgnowanie jej tradycji.

 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014