Home
logo
FUNDACJA   | Przetargi
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4

 

Dokończenie I etapu remontu Pałacu Bojadła w ramach projektu „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne” — prace instalacyjne

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowanie poza formułą ZIT.

 

Ogloszenie o wyborze oferty - instalacje

Informacja z otwarcia 4-2022

 

Lista załączników:

 

Zapytanie ofertowe nr 4 - roboty instalacyjne

Projekt umowy

Przedmiar - branża sanitarna

Przedmiar - branża elektryczna

Załaczniki wersja edytowalna załaczniki 3, 3a, 4, 5, 6, 8

Załącznik nr 1 szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem


ogloszenie 93670

 
 
 
 
 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014