Home
logo
FUNDACJA   | Przetargi
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9

 

Nazwa zamówienia:
„Dokończenie I etapu remontu Pałacu Bojadła w ramach projektu „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne” – elewacja frontowa

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowanie poza formułą ZIT.”

 
 

Lista załączników:

 

Ogłoszenie o unieważnieniu

 

Ogłoszenie nr 118040

Zapytanie ofertowe nr 9

ZAŁĄCZNIK NR 1 – rys. poglądowy: oznaczenie osi elewacji

ZAŁĄCZNIK NR 2 – rys. poglądowy: elewacja - poprawki

ZAŁĄCZNIK NR 3 – przedmiar

ZAŁĄCZNIK NR 4 – wzór umowy

 
 
 
 
 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014