Home
logo
PARK I PAŁAC   | Aktualności
 

Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie materiałów ikonograficznych dokumentujących historię parku i pałacu, zwłaszcza pokazujących dawne wyposażenie oraz innych informacji dotyczących przeszłości założenia pałacowo-parkowego. Materiały te będą dla nas niezwykle pomocne w opracowywaniu koncepcji renowacji Pałacu.

copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014