Home
logo
FUNDACJA   | Przetargi
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

 

Dokończenie I etapu remontu Pałacu Bojadła w ramach projektu „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne”

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowanie poza formułą ZIT.

 

Lista załączników:

 

Zmiana terminu składania ofert, 6.12.21

Ogloszenie_80249 - zmienione w dniu 06-12-2021

 

Zapytanie ofertowe nr 1

załącznik 1_szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem

Załącznik nr 2_zakres robót tynkarskich na elewacji frontowej_rysunek poglądowy

Załącznik nr 3_ zakres robót tynkarskich na elewacji frontowej_osie A-J

Załącznik nr 4_Program prac konserwatorskich w zakresie posadzek parteru pałacu w Bojadłach

Załącznik nr 5_wzór ułożenie płytek piaskowcowych na tarasie_rysunek poglądowy

Załacznik nr 8_wzór umowy

 

Przedmiar_branża budowlana

Przedmiar_branża elektryczna

Przedmiar_branża sanitarna

przedmiar_branża sanitarna_UWAGI

przedmiar_roboty budowlane_UWAGI

 

ogloszenie_80249.pdf

 
 
 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014